Over de club

De Volkswagen Cabrioletclub Nederland (VWCCN) is opgericht in 1979 door enkele liefhebbers van de verschillende typen VW cabrio’s met luchtgekoelde motoren die zijn gebouwd door Karmann in Osnabrück, of door Hebmüller. De club heeft als doel de instandhouding van originele luchtgekoelde cabriolets op basis van de VW kever, de typen kever cabriolet, de Karmann Ghia cabriolet en de Hebmüller.

De VWCCN telt momenteel ongeveer 260 leden.

Doelstelling
De doelstelling van de VWCCN is het in stand houden van deze auto's en het met elkaar in contact brengen van hun eigenaren. Het is in de eerste plaats een vriendenclub die borg staat voor het in vrijheid en vriendschap genieten van hun cabriolethobby. Er wordt van de leden verwacht dat zij zich vriendelijk en sportief gedragen, zowel onderling als tegenover andere verkeersdeelnemers.

De club verzorgt praktische informatie en diensten en besteedt veel aandacht aan het rijden met de cabriolet. Om haar doelstelling zo goed mogelijk te realiseren geeft de VWCCN het clubmagazine Open Kap uit, worden evenementen en taxatiedagen georganiseerd, en worden technische adviezen gegeven als daarom wordt gevraagd.